ВНЗ України

Автономна Республіка Крим
 • Академія військово-морських сил ім. П.С.Нахімова
 • Інститут країн Сходу та Африки Міжнародного слов’янського університету
 • Керченський інститут економіки і управління
 • Керченський морський технологічний інститут
 • Керченський факультет Херсонського національного технічного університету
 • Кримський державний агротехнологічний університет
 • Кримський державний індустріально-педагогічний інститут
 • Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгіївського
 • Кримський заочний факультет Київського національного університету культури та мистецтв
 • Кримський інститут бізнесу
 • Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друку
 • Кримський інститут економіки та господарського права
 • Кримський науково-консультаційний центр Тернопільського національного економічного університету
 • Кримський психолого-педагогічний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка
 • Кримський факультет Академії державної податкової служби України
 • Кримський факультет східно-українського національного університету ім. В. Даля
 • Кримський центр Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
 • Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету
 • Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ
 • Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
 • Перекопський факультет Херсонського національного технічного університету
 • Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»
 • Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»
 • Севастопольський національний технічний університет
 • Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
 • Севастопольський факультет Львівської національної академії мистецтв
 • Севастопольський економіко-технологічний факультет Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
 • Сімферопольський інститут економіки і управління
 • Сімферопольський факультет заочного навчання Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
 • Таврійський інститут підприємництва та права
 • Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
 • Таврійський екологічний інститут
 • Університет економіки і управління
 • Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин
 • Феодосійський державний фінансово-економічний інститут
 • Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова
 • Феодосійський факультет Херсонського національного технічного університету
 • Економіко-правовий факультет Одеської національної юридичної академії
 • Південноукраїнський інститут при НТУУ «КПІ»
 • Ялтинський університет менеджменту
 • Ялтинський навчально-консультаційний центр Херсонського національного технічного університету
Вінницька область
 • Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
 • Вінницький інститут регіональної економіки та управління
 • Вінницький інститут економіки Тернопільського національного університету
 • Вінницький національний аграрний університет
 • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 • Вінницький національний технічний університет
 • Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
 • Вінницька філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Вінницький фінансово-економічний університет
Волинська область
 • Волинський інститут Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Волинський інститут імені В. Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Волинський інститут економіки та менеджменту
 • Волинський національний університет ім. Лесі Українки
 • Волинське відділення факультету заочного навчання Київського національного університету внутрішніх справ
 • Ковельська філія Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету
 • Луцький гуманітарний університет
 • Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 • Луцький національний технічний університет
Дніпропетровська область
 • Академія митної служби України
 • Дніпродзержинський державний технічний університет
 • Дніпропетровська державна медична академія
 • Дніпропетровська державна фінансова академія
 • Дніпропетровський державний аграрний університет
 • Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 • Дніпропетровський медичний інститут народної медицини
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України
 • Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля
 • Інститут ділового адміністрування
 • Інститут підприємництва «Стратегія»
 • Криворізький державний педагогічний університет
 • Криворізький технічний університет
 • Міжрегіональна академія управління персоналом
 • Національна металургійна академія України
 • Національний гірничий університет України
 • Нікопольський інститут управління, бізнесу і права
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 • Український державний хіміко-технологічний університет
Донецька область
 • Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету
 • Азовський морський інститут Одеської національної морської академії
 • Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 • Донецька державна академія управління
 • Донецька державна музична академія ім. С.С. Прокоф’єва
 • Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту
 • Донецький державний університет інформатики і штучного інтелекту
 • Донецький державний університет управління
 • Донецький інститут внутрішніх справ
 • Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту
 • Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
 • Донецький інститут підприємництва
 • Донецький інститут психології і підприємництва
 • Донецький інститут ринку та соціальної політики
 • Донецький інститут соціальної освіти
 • Донецький інститут туристичного бізнесу
 • Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
 • Донецький національний технічний університет
 • Донецький національний університет
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 • Донецький університет економіки та права
 • Донецький економіко-гуманітарний інститут
 • Красноармійський філіал Донецького національного технічного університету
 • Макіївський економіко-гуманітарний інститут
 • Маріупольський державний університет
 • Приазовський державний технічний університет
 • Слов’янський державний педагогічний інститут
Житомирська область
 • Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Житомирський факультет Академії Державної податкової служби України
 • Житомирська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Інститут підприємництва та сучасних технологій
Закарпатська область
 • Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
 • Закарпатський державний університет
 • Мукачівський державний університет
 • Мукачівський технологічний інститут
 • Мукачівське заочне відділення Львівської національної академії ветеринарної медицини
 • Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права
 • Ужгородський заочний факультет Київського національного університету культури і мистецтв
 • Ужгородський заочний філіал Донецької державної музичної академії імені С. С. Прокоф’єва
 • Ужгородський національний університет
 • Хустська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Запорізька область
 • Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету
 • Бердянський державний педагогічний інститут
 • Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»
 • Запорізька державна інженерна академія
 • Запорізький державний медичний університет
 • Запорізький інститут імені Гетьмана Сагайдачного (МАУП)
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
 • Запорізький національний технічний університет
 • Запорізький національний університет
 • Запорізька філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
 • Класичний приватний університет
 • Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
 • Мелітопольське територіальне представництво Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 • Науково-консультативний пункт Харківського національного університету внутрішніх справ
 • Таврійський державний агротехнологічний університет
 • Навчально-консультаційний пункт у місті Мелітополі Харківського національного університету внутрішніх справ
Івано-Франківська область
 • Галицька академія «Інститут менеджменту та економіки»
 • Івано-Франківська духовна семінарія
 • Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
 • Івано-Франківський національний медичний університет
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
 • Івано-Франківський факультет правознавства та економіки підприємництва Чернівецького економіко-правового інституту
 • Інститут управління природними ресурсами
 • Калуський заочний факультет Київського національного університету культури і мистецтв
 • Карпатський інститут інформатики і підприємництва Міжнародного науково-технічного університету
 • Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету
Київська область
 • «Університет менеджменту і освіти» Національної академії педагогічних наук України
 • Академія адвокатури України
 • Академія збройних сил України
 • Академія муніципального управління
 • Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
 • Білоцерківський гоcударственний аграрний університет
 • Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Військовий інститут керівного інженерного складу Національної академії оборони України
 • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
 • Державна академія житлово-комунального господарства України
 • Державна академія статистики, обліку та аудиту
 • Державний інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»
 • Державний інститут підготовки кадрів
 • Державний інститут управління та економіки водних ресурсів
 • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту
 • Гуманітарно-технічний інститут
 • Дипломатична академія при МЗС України
 • Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
 • Видавничо-поліграфічний інститут при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»
 • Інститут повітряного і космічного права Національного авіаційного університету
 • Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Інститут заочного та дистанційного навчання
 • Інститут захисту інформації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
 • Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті
 • Інститут мистецтв, художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
 • Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Інститут менеджменту і фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Інститут муніципального менеджменту та бізнесу
 • Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
 • Інститут підготовки кадрів промисловості України
 • Інститут практичної психології та соціальної роботи «Психогенез»
 • Інститут реклами
 • Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
 • Інститут туризму Федерації профспілок України
 • Інститут екології та медицини
 • Інститут екології, економіки і права
 • Інститут екранних мистецтв імені І. Миколайчука
 • Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин
 • Київська державна академія водного транспорту
 • Київська духовна академія і семінарія української православної церкви
 • Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»
 • Київський військово-гуманітарний інститут
 • Київський міський педагогічний університет ім.Б.Д.Грінченка
 • Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
 • Київський державний інститут театрального іскуcства ім. І.К.Карпенка-Карого
 • Київський гуманітарний інститут
 • Київський інженерно-технічний інститут
 • Київський інститут банківської справи
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • Київський інститут внутрішніх справ
 • Київський інститут східної лінгвістики і права
 • Київський інститут інвестиційного менеджменту
 • Київський інститут інженерів транспорту
 • Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва
 • Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті
 • Київський інститут перекладачів
 • Київський інститут зв’язку
 • Київський інститут соціальних та культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги
 • Київський міжнародний університет
 • Київський національний лінгвістичний університет
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Київський національний університет технології та дизайну
 • Київський національний економічний університет
 • Київський славістичний університет
 • Київський університет «Східний світ»
 • Київський університет права
 • Київський університет ринкових відносин
 • Київський університет туризму, економіки і права
 • Київський факультет хореографії Міжнародного Слов’янського університету
 • Київський економічний інститут менеджменту
 • Київське представництво Московського державного відкритого університету при Державному інституті управління та економіки водних ресурсів
 • Медичний інститут Української асоціації народної медицини
 • Міжнародний інститут менеджменту «МІМ-Київ»
 • Міжнародний інститут моди Київської академії перукарського мистецтва
 • Міжнародний науково-технічний університет
 • Міжнародний Соломонів університет
 • Міжнародний університет фінансів
 • Міжнародний християнський університет
 • Міжрегіональна академія управління персоналом
 • Міжрегіональний інститут управління
 • Національна академія внутрішніх справ України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Національна академія державної податкової служби України
 • Національна академія образотворчого іскуcства та архітектури
 • Національна академія прокуратури України
 • Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
 • Національна академія Служби безпеки України
 • Національна академія управління
 • Національна музична академія імені П. І. Чайковського
 • Національний авіаційний університет
 • Національний аграрний університет
 • Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • Національний транспортний університет
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний університет оборони України
 • Національний університет харчових технологій
 • Національний університет фізичного виховання і спорту України
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди
 • Українська академія бізнесу та підприємництва
 • Українська академія зовнішньої торгівлі
 • Українська військово-медична академія
 • Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
 • Український інститут лінгвістики і менеджменту
 • Український університет фінансів і права при Тендерній палаті України
 • Український фінансово-економічний інститут
 • Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) України»
 • Університет банківської справи НБУ
 • Університет сучасних знань
 • Університет економіки та права «КРОК»
 • Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»
Кіровоградська область
 • Державна льотна академія України
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 • Кіровоградський інститут комерції
 • Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»
 • Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки
 • Кіровоградський національний технічний університет
 • Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
 • Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна Академія»
Луганська область
 • Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля
 • Донбаська державна машинобудівна академія
 • Донбаський державний технічний університет
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту
 • Інститут економіки та менеджменту
 • Краматорський економіко-гуманітарний інститут
 • Краснодонський факультет інженерії та менеджменту Східноукраїнського національного університету імені В. Даля
 • Краснодонська філія Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Луганський державний інститут культури і мистецтв
 • Луганський державний медичний університет
 • Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
 • Луганський інститут праці та соціальних відносин
 • Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
 • Луганський національний аграрний університет
 • Луганський факультет Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту
 • Регіональний інститут менеджменту
 • Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету імені В. Даля
 • Сєверодонецький інститут економіки та менеджменту
 • Сєверодонецький технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені В. Даля
Львівська область
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 • Дрогобицький нафтовий технікум
 • Інститут підприємництва та перспективних технологій
 • Інститут управління
 • Львівська державна фінансова академія
 • Львівська комерційна академія
 • Львівська національна академія мистецтв
 • Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
 • Львівський державний університет внутрішніх справ
 • Львівський державний інститут сучасних технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України
 • Львівський державний університет фізичної культури
 • Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
 • Львівський інститут менеджменту
 • Львівський інститут економіки і туризму
 • Львівський медичний інститут
 • Львівський національний аграрний університет
 • Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Львівський факультет Дніпропетровського технічного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна
 • Національний лісотехнічний університет України
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Українська академія друкарства
 • Український католицький університет
Миколаївська область
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Миколаївський національний аграрний університет
 • Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
 • Миколаївська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв
 • Чорноморський державний університет ім. П. Могили
 • Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету
Одеська область
 • Вища школа ділового адміністрування
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 • Ізмаїльський інститут водного транспорту Української академії наук національного прогресу
 • Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури
 • Одеська державна академія холоду
 • Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової
 • Одеська національна морська академія
 • Одеська національна академія харчових технологій
 • Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова
 • Одеська національна юридична академія
 • Одеський державний аграрний університет
 • Одеський державний інститут вимірювальної техніки
 • Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
 • Одеський державний екологічний університет
 • Одеський державний економічний університет
 • Одеський інститут підприємництва та права
 • Одеський інститут управління та менеджменту
 • Одеський національний медичний університет
 • Одеський національний морський університет
 • Одеський національний політехнічний університет
 • Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
 • Одеський ордена Леніна інститут сухопутних військ
 • Одеський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України
 • Ренійський філія Дніпропетровського університету економіки та права ім. А. Нобеля
 • Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет
 • Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського
Полтавська область
 • Інститут економіки та нових технологій
 • Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права ім. А.Нобеля
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
 • Полтавська державна аграрна академія
 • Полтавський військовий інститут зв’язку
 • Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету
 • Полтавський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Полтавський університет споживчої кооперації України
 • Полтавський університет економіки і торгівлі
 • Полтавська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Полтавський філіал Харківського гуманітарно-технічного інституту
 • Полтавське відділення Харківського національного університету внутрішніх справ
 • Полтавське окремий підрозділ Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
 • Полтавське представництво Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 • Українська медична стоматологічна академія
Рівненська область
 • Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 • Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
 • Національний університет «Острозька академія»
 • Національний університет водного господарства та природокористування
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 • Рівненський інститут слов’янознавства Київського Славістичного університету
 • Рівненська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
Сумська область
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 • Конотопський інститут Сумського державного університету
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
 • Сумський державний університет
 • Сумський національний аграрний університет
 • Сумська філія Державної статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Сумська філія Відкритого міжнародного розвитку людини «Україна»
 • Українська академія банківської справи Національного банку України
Тернопільська область
 • Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету
 • Бучацький інститут менеджменту і аудиту
 • Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола
 • Інститут економіки та підприємництва
 • Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка
 • Окремий підрозділ Європейського університету фінансів, інформаційних систем менеджменту та бізнесу
 • Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
 • Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
 • Тернопільський комерційний інститут
 • Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
 • Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти
Харківська область
 • Академія внутрішніх військ МВС України
 • Академія пожежної безпеки України
 • Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету
 • Гуманітарно-технічний інститут
 • Інститут сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум»
 • Інститут економіки ринкових відносин та менеджменту
 • Міжнародний слов’янський університет
 • Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Національний університет цивільного захисту України
 • Національний фармацевтичний університет
 • Українська державна академія залізничного транспорту
 • Українська інженерно-педагогічна академія
 • Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 • Харківська державна академія культури
 • Харківська державна академія фізичної культури
 • Харківська державна зооветеринарна академія
 • Харківська національна академія міського господарства
 • Харківський гвардійський ордена Червоної Зірки інститут танкових військ імені Верховної Ради
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі
 • Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
 • Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
 • Харківський інститут бізнесу та менеджменту
 • Харківський інститут інформаційних технологій
 • Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Харківський інститут соціального прогресу
 • Харківський інститут управління
 • Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 • Харківський інститут екології і соціального захисту
 • Харківський інститут економіки, ринкових відносин та менеджменту
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
 • Харківський національний медичний університет
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка
 • Харківський національний університет внутрішніх справ
 • Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна
 • Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
 • Харківський національний університет радіоелектроніки
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури
 • Харківський національний економічний університет
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Харківський соціально-економічний інститут
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
 • Харківський транспортний інститут
 • Харківський університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба
 • Харківський економіко-правовий університет
Херсонська область
 • Генічеський факультет Херсонського національного технічного університету
 • Гуманітарний інститут
 • Міжнародний університет бізнесу і права
 • Новокаховський політехнічний інститут
 • Таврійський регіональний факультет Херсонського національного технічного університету
 • Херсонський державний аграрний університет
 • Херсонський державний морський інститут
 • Херсонський державний університет
 • Херсонський національний технічний університет
 • Херсонська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Херсонська філія Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова
 • Херсонський економіко-правовий інститут
 • Херсонський юридичний інститут
Хмельницька область
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Національна академія прикордонних військ ім. Богдана Хмельницького
 • Подільський державний агро-технічний університет
 • Університет економіки і підприємництва
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
 • Хмельницький інститут бізнесу
 • Хмельницький інститут конструювання та моделювання швейних виробів
 • Хмельницький інститут соціальних технологій
 • Хмельницький національний університет
 • Хмельницький університет управління та права
 • Хмельницький економічний університет
Черкаська область
 • Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України
 • Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
 • Звенигородський філія Черкаської академії менеджменту
 • Золотоніський філія Черкаської академії менеджменту
 • Канівський філія Черкаської академії менеджменту
 • Смілянський філіал Черкаської академії менеджменту
 • Уманський державний аграрний університет
 • Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
 • Уманське окремий підрозділ Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
 • Черкаський державний технологічний університет
 • Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
 • Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
 • Черкаська філія Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Черкаська філія Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
 • Шполянський філія Черкаської академії менеджменту
Чернігівська область
 • Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету
 • Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
 • Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці
 • Чернігівський державний інститут економіки і управління
 • Чернігівський державний технологічний університет
 • Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка
Чернівецька область
 • Буковинська державна фінансова академія
 • Буковинський державний медичний університет
 • Буковинський університет
 • Західноукраїнський економіко-правничий університет
 • Сторожинецький факультет Академії Державної податкової служби України
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 • Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом
 • Чернівецький фінансово-юридичний інститут